Annat system

Från Whtisit Wiki

Anslut ditt befintliga system till Whtisit


Skapa verksamhet

Skapa först användarkonto och din verksamhet i Whtisit

Filöverföring

Whtisit kan läsa in din information från en fil. Filen behöver finnas tillgänglig på en webbadress (url) eller på ex.vis Google Drive.

Kontakta Whtisit för att komma igång med filöverföring.

Anslutning till annat system

Whtisit kan anpassas för att hämta eller ta emot information från de flesta system på marknaden.

Kontakta Whtisit för att komma igång.