WooCommerce

Från Whtisit Wiki

Anslut WooCommerce till Whtisit

Följ nedanstående steg för att ansluta WooCommerce till Whtisit

Skapa verksamhet

Skapa först användarkonto och din verksamhet i Whtisit

Skapa API-nycklar

Logga in på din WooCommerce-sida

 • Gå in på WooCommerce -> Inställningar - > Avancerat -> REST API
 • Tryck på Lägg till nyckel

WooCommerce1.png


 • Ange beskrivning, ex.vis whtisit
 • Välj din användare som användare (ägare till nyckeln)
 • Ange Läs som behörigheter
 • Tryck på Skapa API-nyckel

WooCommerce2.png


Du får nu två nycklar, de nycklarna skickas till oss, se till att kopiera dem och spara på lämplig plats innan du stänger denna sida.

Kundnyckel: ck_#####
Kundhemlighet: cs_#####

WooCommerce3.png


Skapa prenumerationer

 • Tryck på Webhooks -> Lägg till webhook

WooCommerce4.png

 • Skapa webhook för nedanstående ämnen:
- Produkt skapad
- Produkt uppdaterad
- Produkt borttagen
- Produkt återställd


Namn: Ange lämpligt namn, exempelvis ”Whtisit-skapad produkt”

Status: Ange ”Aktiverad”

Ämne: Ange ämne

Leverans-URL: Ange "https://prod-webhooks.whtisit.com/api/v1/webhooks/woocommerce"

Hemlig: Skriv hemlig-kod som ska användas (valfri text) Ange denna kod för samtliga webhooks

API version: Ange ”WP REST API Integration v3”

WooCommerce5.png

Aktivera ursprungligt API

 • Klicka på Ursprungligt API
 • Bocka i checkrutan
 • Spara ändringar

WooCommerce6.png

Skicka till Whtisit

Skicka nedanstående information till Whtisit

 • Kundnyckel (ck_#####)
 • Kundhemlighet (cs_#####)
 • Hemlig-kod (valfri text som angivits för samtliga webhooks)
 • URL till din hemsida (ex. https://test.whtisit.com/store)

WooCommerce7.png