IZettle

Från Whtisit Wiki

Anslut iZettle till Whtisit

Följ nedanstående steg för att ansluta iZettle till Whtisit

Skapa verksamhet

Skapa först användarkonto och din verksamhet i Whtisit

Skapa API-nyckel för iZettle

För att skapa nyckel, gå in på adressen nedan och logga in på iZettle om det behövs: https://my.izettle.com/apps/api-keys?name=whtisit&scopes=READ:PRODUCT

  • Tryck på Skapa nyckel

IZettle1.png


Nyckeln skapas och visas enligt nedan

  • Tryck på Kopiera nyckel

IZettle2.png

Skicka till Whtisit

Skicka mail till Whtisit där du klistrar in nyckeln du precis kopierat samt epost-adress för din Whtisit-användare.