Shopify

Från Whtisit Wiki

Anslut Shopify till Whtisit

Följ nedanstående steg för att ansluta Shopify till Whtisit

Skapa verksamhet

Skapa först användarkonto och din verksamhet i Whtisit

Skapa API-nycklar

Logga in i admindelen på din shopify-sida (ex. https://whtisit.myshopify.com/admin)

 • Klicka på Appar

Meny.png

 • Klicka på Utveckla appar:

Develop apps.png

 • Klicka på Tillåt utveckling av anpassad app:

Allow apps.png

 • Klicka på Tillåt utveckling av anpassad app igen:

Allow apps2.png

 • Klicka på Skapa en app:

Create app.png

 • Ange i appnamn ex. Whtisit
 • Se till att välja användare som har rättigheter att skapa en app i fältet Apputvecklare
 • Klicka på Skapa App:

Create app2.png

 • Klicka sedan på Konfigurera scopes för administratörs-API:

Config admin.png

 • Nu kommer det upp en lista,
 • Välj
- Lager/read_inventory
- Produkter/read_products
- Produktlistningar/read_product_listings

Rights management.png Rights management2.png

 • Klicka sedan på Spara uppe i det högra hörnet:

Save settings.png

 • Installera sedan appen genom att trycka på Installera App:

Install app.png

 • Tryck på Installera igen för att konfirmera installationen av appen:

Install app confirmation.png

 • Klicka sedan på API-uppgifter om den fliken inte redan är vald:

Api settings.png

 • Kopiera de 3 markerade nycklarna:

Åkomsttoken: shpat_#####
API-nyckel: #####
Hemlig API-nyckel: shpss_#####

Key.png

Skicka till Whtisit

Skicka nedanstående information till Whtisit

 • Åtkomsttoken: ((shpat_#####))
 • API-nyckel: ((#####)
 • Hemlig API-nyckel: ((shpss_#####)
 • URL till din sida hos shopify (ex. https://whtisit.myshopify.com/)